Prelegent Andrzej Szastok

Wykład I
Prelegent Andrzej Szastok "Siedem grzechów głównych negocjatorów"